กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนไหว้พระ และคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ผู้อำนวยการบริหารกลุ่มงานทุกกลุ่ม และบุคการกรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนไหว้พระ และคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ในทุกๆ วันจันทร์ของสัปดาห์ ณ สพป.หนองคาย เขต 2 อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย