การประชุมเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ผู้อำนวยการบริหารกลุ่มงานทุกกลุ่ม ในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมการประชุมเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2