การประชุมรับฟังความคิดเห็น แนวทางการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการเพื่อการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพผู้เรียน

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็น “เรื่อง แนวทางการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการเพื่อการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพผู้เรียน” ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เป็นประธานเปิด พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง ปัญหาการจัดการศึกษาภายใต้โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน