การประชุมชี้แจงการดำเนินงานของ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 8 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทรธรรมธาดา สพป.หนองคาย เขต 2 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานฯ พร้อมด้วยนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ผู้บริหารงานกลุ่มงาน และนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัด ร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานของ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวและรับฟังนโยบายการบริหารอัตรากำลัง พนักงานและลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2562 เพื่อรับฟังนโยบายการปฏิบัติงาน ตามหลัก ” ศีลธรรมนำวิชา ขับเคลื่อนด้วย NAGA Model เป้าหมายคนสำราญงานสำเร็จ” และหลักเกณฑ์ กำหนดการในการบริหารอัตรากำลัง ของ สพป.หนองคาย เขต 2