ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งหรือเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) รับเงินเดือนในระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหน

Read more