พัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

– แบบติดตามและประเมินผล หน่วยพัฒนา/หลักสูตรการพัฒนา โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
– ระบบลงทะเบียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (ครูลงทะเบียนอบรม)
– เข้าระบบอนุมัติ สำหรับผู้อำนวยการโรงเรียน/เจ้าหน้าที่ สพท.
– นโยบาย โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร” ปีงบประมาณ 2561
– รายชื่อหลักสูตรที่แนะนำ ของ สพป.หนองคาย เขต 2
– คู่มือการลงทะเบียนจองหลักสูตร
– แนวทางการปฏิบัติของโครงการฯ
– รายชื่อหลักสูตรที่แนะนำ ของ สพป.หนองคาย เขต 2
– ลงทะเบียนขอใช้อีเมล์ สพป.หนองคาย เขต 2 ( @nongkhai2.go.th )
– ตรวจสอบผลการลงทะเบียนอีเมล์ @nongkhai2.go.th
– เข้าใช้งานอีเมล์ สพป.หนองคาย เขต 2

Download “แบบฟอร์มเกี่ยวกับการยืมเงินไปราชการ(อบรมปองครู) 2561” 20180530120608.zip – Downloaded 33 times – 4 MB